Beausergent's Blog

– blog de semne şi minuni –

3 la doi plus 1 la unul – 29 mai 2010

mai 31, 2010 Posted by | Romania actualitati | 2 comentarii

nu-s dator

„Virtutea social-convenabilă consideră meritoriu orice gen de comportament, oricât de neconfortabil sau formal ar fi pentru persoana în cauză, dacă foloseşte confortului sau bunăstării sau este în vreun alt fel în avantajul celor mai puternici membri ai colectivităţii. Preţuirea morală a colectivităţii faţă de comportamentul convenabil şi deci virtuos îndeplineşte funcţia de substitut al compensaţiei băneşti. Comportamentul neconvenabil devine comportament deviant şi trebuie să suporte dezaprobarea sau sancţiunea îndreptăţită din partea colectivităţii.” zice John Kenneth Galbraith în Ştiinţa economică şi interesul public.

Restul articolului mi l-am cenzurat.

Publicitate

mai 31, 2010 Posted by | Romania actualitati | 11 comentarii